დიდი გამოცდილება გვაქვს ონლაინ სესხებისა და მიკრო საფინანსო კომპანიებისათვის პლატფორმების შექმნაში. ჩვენი მომზადებული პროგრამები მოიცავდა არა მარტო კლიენტებისთვის გათვლილ ვებ გვერდებს, არამედ ამავე პროგრამაში მუშაობდნენ აღნიშნული კომპანიები, მართავდნენ პორტფელებს, ამტკიცებდნენ სეხებს, იმართებოდა რიკსები და ა.შ.

(www.mon.ge, www.gocash.ge, www.espreso.ge, www.kapiki.ge)