გამოწვევები

დამკეთებთან ურთიერთობისას ხშირად წარმოიქმნება შემდეგი შინაარსის გამოწვევები:

  • დამკვეთს უჭირს კონკრეტულად ჩამოაყალიბოს თუ რისი გაკეთება სურს.

  • პროგრამირების პროცესში თავს იჩენს ახალი და წინასწარ დაუგეგმავი სურვილები, რაც ართულებს ან შეუძლებელს ხდის არსებული არქიტექტურის გამოყენებას, იწევს ვადები, იხარჯება ფინანსური და ადამიანური რესურსი.

  • რთულედება ან ვერ ხორციელდება შეთანხმება ფასზე ან ვადებზე.

შეთავაზება პარტნიორობაზე

ჩვენ ვავსებთ ერთმანეთს და ვზრდით ეფექტურობას სამივე მხარისთვის!

ერთის მხრივ ჩვენი საქმის შესრულების შემდეგ დგება თქვენი სერვისის საჭიროება, მეორეს მხრივ კი ღირებული სერვისის გაწევა შეგვიძლია თქვენი პოტენციური დამკვეთებისთვის და მათი პროექტებისთვის.

დაგვიკავშირდით