ჩვენი სერვისები

ყველა პროექტი, მიუხედავად მისი ზომისა და საქმიანობის დარგისა, გადის ერთი და იგივე ეტაპებს დაგეგმვიდან საბოლოო დასრულებამდე. ჩვენი სერვისებიც ამ ეტაპების შესაბამისია.

— პროექტის აღწერა – რა არის გასაკეთებელი. გულისხმობს ბიზნეს მოდელს, მომხმარებელთა მხარეებს და მათი ფუნქციონალის მიმოხილვას.

— ტექნიკური დავალების მომზადება – როგორ უნდა გაკეთდეს. გულისხმობს ჩასატარებელი სამუშაოს დეტალურ აღწერას, ტექნიკურ ენაზე მიკრო დავალებების (Task-ების) ჩამოყალიბებას თითოეული მიმართულების პროგრამისტისთვის (Back-end, Front-end, mobile…), ამ დავალებების 1 კვირიან სპრინტებად დალაგებას იმგვარად, რომ გატესტვადი და ჩაბარებადი იყოს თითოეული ნაწილი, პროგრამის არქიტექტურის ჩამოყალიბებას და ა.შ.

პროგრამული უზრუნველყოფის სრული ინტერფეისის (UI – User Interface) დიზაინების და მაკეტის შექმნას. ეს უნდა განხორცილედეს საუკეთესო პრაქტიკის გათვალიწინებით ჩამოყალიბებული მომხმარებელთა გამოცდილების (UX – User Expereince) სტრატეგიაზე დაყრდნობით.

— ტექნიკური დავალების მოკლევადიან, მცირე ტექნიკურ ამოცანებად ჩაშლა, გაზომვად შუალედურ ეტაპებად – 1 კვირიან სპრინტებად დალაგება, პროცესის დაგეგმვა.

— პროგრამირების პროცესის მონიტორინგი და მართვა, ვადისა და მიზნების დაცვა, გუნდში ჩართული პროგრამისტების კოორდინირება.

— ხარისხის კონტროლი, სამუშაოს ჩაბარება ეტაპობრივად.

მიდგომა

ჩვენთან პროცესის ცენტრში ყოველთვის დგას დამკვეთი. ამიტომ, გვაქვს საქმისადმი შემდეგი მიდგომა:

  • თითოეული ეტაპი (რიგითობის დაცვით) შეიძლება განოხორციელდეს დამოუკიდებლად თქვენი სურვილის შესაბამისად.

  • ყოველი ეტაპის დასრულებისას გადახდილი საფასურის სანაცვლოდ იღებთ კონკრეტულ პროდუქტს, რომელიც მნიშვნელოვანია თქვენი პროექტის შემდგომი გაგრძელებისთვის ჩვენთან ან სხვა კომპანიასთან ურთიერთობის დაჭერის შემთხვევაში.

  • ეს ნაწილები მოიცავს სრულ პროცესს იდეიდან გაშვებამდე, რომელთაც ყველა პროექტი გადის მიუხედავად ინდუსტრიისა და ზომისა. ყოველ შემდგომ ეტაპზე გადასვლის (გაგრძელების) გადაწყვეტილება შეგიძლიათ მიიღოთ წინა ეტაპის დასრულების შედეგიბიდან გამომდინარე.